Resort Finansów przypomina zasady prawidłowego stosowania stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, zwłaszcza w odniesieniu do stawek 5 proc. lub 8 proc. VAT.

To, czy sprzedaż posiłków lub dań będzie zaliczona do klasy „Gotowe posiłki i dania”, czy do działu „Usługi związane z wyżywieniem”, zależy od tego, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż).
W ogólnej interpretacji MF wskazano, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5 proc. stawki podatku od towarów i usług. Są one, co do zasady, opodatkowane 8 proc. stawką podatku VAT.