W związku z sygnałami otrzymywanymi od naszych Klientów uprzedzamy Państwa przed dokonywaniem wpłat z tytułu prezentacji firmy w Centralnej Ewidencji Powierzchni Reklamowych.

To kolejny przypadek, kiedy przedsiębiorcy są nakłaniani do wpłacania mniejszych lub większych kwot firmom komercyjnym za wpis do różnego rodzaju rejestrów i ewidencji. Nie są one prowadzone przez uprawnione instytucje, a obowiązek wpisu nie wynika z żadnych przepisów prawa. W natłoku faktur wiele firm automatycznie dokonuje wpłat, które nie są obowiązkowe. Tym razem PKP Infrastruktura Terenowa powołując się na wejście  życie ustawy upoważniającej gminę do pobierania tzw. opłaty reklamowej prosi o dokonanie jednorazowej opłaty (w wysokości 53,20 zł) za ujęcie firmy w utworzonej 11 września br. (czyli w dniu wejścia w życie przepisów ustawy wprowadzającej tzw. opłaty reklamowe), Centralnej Ewidencji Powierzchni Reklamowych (CEPR) oraz realizacji usługi prezentacji przedsiębiorstwa. Prosimy o dokładne czytanie takich pism i ograniczone zaufanie do tego rodzaju korespondencji. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.