Nawet najbardziej uczciwy przedsiębiorca może stać się ofiarą przestępczego procederu, którego celem jest wyłudzenie podatku. Jak bronić się przed karuzelami VAT?

W ostatnim czasie ma miejsce znaczne zaostrzenie przepisów podatkowych w celu ograniczenia oszustw podatkowych. Należy zachować dużą czujność, aby nie stać się elementem łańcucha dostaw, które prowadzą do wyłudzenia VAT.
Szczególnie wysokie ryzyko występuję w branży elektronicznej, paliwowej, w obrocie stalą, metalami (w tym złotem), ale także w sektorze spożywczym i wyrobów chemicznych (zwłaszcza drogich kosmetyków).
Jak czytamy na portalu Interia.pl, metody wyłudzania VAT można podzielić na dwie grupy: dotyczące podatku należnego (np. fikcyjny wywóz towarów do krajów UE, sfałszowany przedmiot wywozu i jego wartość, zaniżanie podatku należnego itd.) oraz te dotyczące podatku naliczonego i jego zwrotu (w tym np. wystawienie faktur na czynność – sprzedaż, dostawę – która nie miała w ogóle miejsca, faktury wystawione przez podmiot fikcyjny, czynność pozorna ukrywająca prawdziwe/ukryte zdarzenie, itp.).
Dlatego należy nie tylko sprawdzać kontrahentów, ale zachować czujność w odniesieniu do otrzymywanych faktur, bo mogą być wystawiane przez tzw. firmy słupy albo podrabiane. Zdarzają się też kradzieże danych, podszywanie się pod inne firmy czy zwykłe kradzieże pieczątek.