Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) poinformował, że nie wystawia potwierdzeń zgodności działalności gospodarczej z prawem i ostrzega przed fałszywymi dokumentami wysyłanymi do przedsiębiorców.

GIIF poinformował, że nie wystawia pisemnych potwierdzeń zgodności prowadzonej działalności gospodarczej czy zawartych umów cywilnoprawnych z prawem, zawartych umów cywilnoprawnych z prawem, ani też nie informuje osób prywatnych o tym, czy taka działalność gospodarcza lub umowa cywilnoprawna nie jest sprzeczna z prawem albo nosi znamiona czynu zabronionego. GIIF nie wydaje również postanowień dotyczących wystawiania „tytułów wykonawczych do zakończenia postępowania w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości” w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej czy zawartych umów cywilnoprawnych. GIIF nie wystawia żadnych postanowień dotyczących odblokowania rachunków czy też zwalniania jakichkolwiek depozytów ani też nie zleceń dla NBP czy banków komercyjnych dotyczących przekazywania środków zgromadzonych na zablokowanych rachunkach lub w jakichkolwiek depozytach. W razie jakichkolwiek wątpliwości Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów zaleca kontakt drogą elektroniczną (na adres: Sekretariat.IF@mf.gov.pl) lub telefonicznie – pod numerem (22) 694 30 60.