Jeśli w tym terminie urządzenia chłodnicze nie zostaną zgłoszone, ich właścicielom grożą kary pieniężne nawet do 3 tysięcy zł. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest kontrolowanie emisji powstałych w wyniku używania tzw. czynników chłodniczych.

W tym celu powołano Centralny Rejestr Operatorów (CRO) do którego mają trafić dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pompach ciepła zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Oznacza to, że w praktyce nowymi regulacjami będą objęte sklepy z regałami chłodniczymi, podmioty z branży farmaceutycznej, zakłady przetwórstwa spożywczego, sadownicy i rolnicy. Aby stwierdzić czy posiadane urządzenia spełniają wymagania założenia karty urządzenia w CRO należy sprawdzić informacje umieszczone na tabliczkach znamionowych lodówki, chłodni, klimatyzatora lub gaśnicy. Tam znajdują się dane o rodzaju i masie środka chłodniczego lub czynnika podlegającego rejestracji.
Do 14 marca br. dla każdego urządzenia trzeba założyć kartę informującą m.in. o rodzaju i ilości czynnika. Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak takiego dokumentu w wysokości od 600 do 3 tysięcy zł. Do rejestracji i założenia karty urządzenia lub systemu przeciwpożarowego nie są wymagane żadne certyfikaty. Przepisy za operatora urządzenia uznają właściciela urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej albo osobę zarządzającą obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora. Natomiast napraw i serwisowania zgłoszonych urządzeń będzie mógł dokonać wyłącznie fachowiec z odpowiednim certyfikatem, a tych – póki co – jest niewielu.

Zobacz wzór karty urządzenia. Rejestracji urządzeń można dokonać na stronie na stronie internetowej CRO.