Wyjątkowo okazałe tereny zielone na trenie działki firmowej mogą być uznane przez fiskusa za koszty reprezentacyjne i wyłączone z kosztów.

Zgodnie z interpretacjami podatkowymi, które zostały wydane w odpowiedzi na wątpliwości podatników dotyczące zaliczania w koszty podatkowe utrzymania zieleni należy trzymać się ogólnie przyjętego standardu i zachować umiar. O ile wydatki na pielęgnację trawników i innych terenów zielonych na terenie posesji, w granicach której prowadzona jest działalność gospodarcza można uznać za koszt uzyskania przychodów, o tyle egzotyczna i nadzwyczajnie elegancka adaptacja terenu może być uznana przez organy skarbowe za koszty reprezentacji, a tych nie można wliczyć do kosztów podatkowych.
Jak przy każdym wydatku firmowym warunkiem zaliczenia do kosztów jest wykazanie związku pomiędzy jego poniesieniem, a osiągnięciem przychodu (zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła). Z interpretacji podatkowych wynika, że taki związek ma miejsce w przypadku zagospodarowania terenu na powszechnie przyjętych zasadach, a więc przy utrzymaniu, pielęgnacji i estetycznym zagospodarowaniu terenów zielonych wokół firmy.