Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat kontrolerzy zakwestionowali aż 47 tysięcy umów o dzieło. Uznając je za umowy zlecenia żądali zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami.

Chociaż definicja umowy o dzieło i umowy zlecenia jest zawarta w Kodeksie cywilnym, to w praktyce często trudno jest zakwalifikować wykonywane czynności do jednego lub drugiego typu kontraktu. W największym uproszczeniu, przedmiotem umowy zlecenia jest dokonanie określonej czynności, a w umowie o dzieło ma być osiągnięty konkretny rezultat. Kontrolerzy ZUS-u kwestionują te umowy, w których strony nie umawiają się na konkretny rezultat, tylko na działanie zmierzające do rezultatu.
Aby uniknąć problemów z ZUS-em radzimy przeanalizować wszystkie zawierane umowy o dzieło, pod kątem ryzyka uznania ich za umowy zlecenia. W razie pytań lub wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.