Dzięki orzeczeniu NSA z 2014 r. ministerstwo finansów, a w ślad za nim urzędy skarbowe uznają, że osoba, która daruje członkowi rodziny mieszkanie w zamian za opiekę nie musi płacić podatku dochodowego.

Umowy dożywocia nie można traktować bowiem tak jak umowy sprzedaży (domu lub mieszkania), mimo, że obie są czynnościami odpłatnymi. Skoro nie da się – jak przypadku sprzedaży – określić wysokości przychodu, nie można też ustalić podatku. Osoba, która uzyskała niekorzystną interpretację i zapłaciła daninę, a następnie interpretacja po wyroku NSA została zmieniona – można starać się o zwrot podatku.