Od 1 stycznia br. wprowadzono tzw. ulgę na złe długi, na wzór tej, która od wielu lat obowiązuje w ustawie o podatku od towarów i usług.

Dzięki nowym przepisom wierzyciel, który nie otrzymał należności przez 90 dni od terminu płatności określonego na fakturze, rachunku lub w umowie, ma prawo:

  • zmniejszyć o wartość tej należności podstawę obliczenia podatku albo
  • zwiększyć o wartość tej należności poniesioną stratę.

Prawo do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty przysługuje:

  • przedsiębiorcy, który wcześniej zaliczył wartość tej wierzytelności do przychodów należnych,
  • pod warunkiem, że wierzytelność do dnia złożenia zeznania podatkowego nie została uregulowana lub zbyta.

Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności.
Prawo do korzystania z ulgi na złe długi mają także podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ich przypadku zwiększeniu albo zmniejszeniu podlegają przychody należne.