W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można skorzystać z ulgi za zakup kasy fiskalnej.

Nawet jeśli wcześniej właściciel firmy skorzystał z ulgi na zakup kasy rejestrującej, to po zmianie formy prawnej z jednoosobowej działalności na spółkę z o.o. ma prawo do ulgi. Wynosi ona do 90% wartości zakupu, maksymalnie 700 zł.
Wątpliwości w tej sprawie rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny orzekając, że w wyniku przekształcenia o którym mowa wyżej nie dochodzi do sukcesji uniwersalnej. Dotychczasowy (przekształcony) podmiot jest podatnikiem VAT i jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży, wobec tego może odliczyć wydatki na zakup kas.