Obowiązująca od 2022 r. ulga ma zneutralizować negatywne skutki nowych zasad odliczania składki zdrowotnej. Preferencje nie obejmą jednak wszystkich podatników, konieczne jest też spełnienie ściśle określonych warunków.

Nowe rozwiązanie adresowane jest wyłącznie do:

  • osób zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Oznacza to, że nie skorzystają z niej m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ulga ma rekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej i dotyczy tylko dochodów w widełkach: 68 412 zł – 133 692 zł.
W przypadku, gdy podatnik lub pracownik nie zechce korzystać z ulgi, będzie musiał złożyć stosowny wniosek.
Ulgę wylicza się według dosyć skomplikowanego wzoru, a sama konstrukcja i zasady korzystania z tej preferencji budzą wiele wątpliwości. Przykładem jest choćby fakt, że przekroczenie limitu przychodów nawet o 1 zł  pociąga za sobą całkowitą utratę ulgi i konieczność dopłaty podatku przy  zeznaniu rocznym.