Podstawą każdego, dobrze zaplanowanego wyjazdu jest przygotowanie się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – choroby, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Ubezpieczenie w podróży to plan awaryjny na tego typu sytuacje. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą ubezpieczeniową AFPARTNER Sp. z o.o.

W sezonie wakacyjnym więcej podróżujemy, dlatego opieka potrzebna jest zarówno nam samym, jak i naszym bliskim. Kompleksowe ubezpieczenie za granicą w podróżach po Europie i po Świecie obejmuje:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia – jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, ubezpieczyciel zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci poniesione wydatki na leczenie,
  • ubezpieczenie Assistance – to pakiet usług dodatkowych, w ramach których ubezpieczyciel sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Można także liczyć na pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej,
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach NNW ubezpieczyciel zapewnia pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych oraz pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, które zostały poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • ubezpieczenie bagażu – jeżeli bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy.

Możliwość korzystania podczas urlopu z profesjonalnej opieki medycznej lekarzy w państwowych i prywatnych placówkach na całym świecie jest jedną z najważniejszych zalet ochrony. Ubezpieczenie w podróży obejmuje też świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji o tej ofercie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.