Do końca lipca można decydować czy całość składki emerytalnej w ramach II filaru emerytalnego pozostawić w ZUS, czy część przekazywać do OFE. Następna szansa na zmianę nastąpi dopiero w 2020 roku.

Począwszy od 2016 r. co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, przyszli emeryci mogą zdecydować, czy ich składki będą ewidencjonowane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (4,38 proc.) i w części przekazywane do OFE (2,92 proc.), czy w całości trafią na subkonto w ZUS (7,3 proc.). Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym, czyli w 2014 r., to nie musimy składać żadnych deklaracji. Decydując się na zmianę miejsca przeznaczenia składki, należy wypełnić specjalne oświadczenie  i dostarczyć je osobiście do placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu zusomatów dostępnych w większych placówkach ZUS.  Klienci posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych mogą złożyć oświadczenie przez internet, przy wykorzystaniu profilu na PUE.
Deklaracji o przeznaczeniu 2,92 proc. składki emerytalnej nie składają osoby, które mają do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 10 lub mniej lat.
W 2014 roku, kiedy po raz pierwszy można było dokonać zmiany, OFE wybrało 2,5 mln osób. Teraz jest łatwiej, ponieważ można oprzeć się na danych z dwuletniego okresu. Więcej informacji na ten temat można zaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.