W tym roku przedsiębiorcy po raz pierwszy będą oni mogli skorzystać z rządowej usługi “Twój e-PIT” do rozliczenia swojego podatku dochodowego za 2023 r. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zeznanie udostępnione przez MF nie będzie całkowicie wypełnione.

Usługa “Twój e-PIT” jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się:

  • na zasadach ogólnych z liniową stawką 19% PIT,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • jak również dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Dostępne będą formularze PIT-36, PIT-36L, oraz PIT-28.

Należy wziąć pod uwagę, że zeznanie udostępnione przez “Twój e-PIT” nie będzie całkowicie wypełnione. Resort finansów zapewnia, że w zeznaniach znajdą się informacje posiadane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), takie jak dane rejestracyjne podatnika, wpłacone zaliczki na podatek dochodowy, czy informacje o otrzymanych w trakcie roku dochodach z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Jednak przedsiębiorcy będą musieli samodzielnie uzupełnić dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów.

Do uzupełnienia brakujących danych służyć będzie specjalny kreator, który ma ułatwić i przyspieszyć proces rozliczenia, kierując przedsiębiorcę przez poszczególne etapy wypełniania zeznania.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z usługi “Twój e-PIT” od 15 lutego 2024 roku. Ostateczny termin rozliczenia to 30 kwietnia 2024 roku. Warto pamiętać, że zeznania PIT nie zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Konieczne będzie ich uzupełnienie i zatwierdzenie przez przedsiębiorcę.