Według TS UE zatrzymanie towarów przez podatnika, który likwiduje działalność gospodarczą stanowi odpłatną dostawę towarów i należy z tego tytułu zapłacić VAT.

Sprawa rozpatrywana przez sądy administracyjne w kraju oraz Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczyła podatnika, który odliczył VAT od wybudowanego budynku mieszkalno-usługowego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej. Następnie – po zamknięciu firmy – przejął budynek dla swoich celów prywatnych. Podatnik stał na stanowisku, że nie musi płacić VAT-u, bo dawno minął 10-letni okres przeznaczony na korektę podatku naliczonego (likwidacja firmy nastąpiła po 24 latach). Niestety, innego zdania był TS UE, do którego Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie. W efekcie polski sąd orzekł, że podatnik musi zapłacić VAT.