Firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek podać urzędowi skarbowemu numery wszystkich rachunków bankowych, na których gromadzą swoje środki i które służą im do dokonywania rozliczeń. Dotyczy to też depozytów, o ile mają one charakter rachunków lokat terminowych.

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, skarbówce zgłaszać należy również rachunki lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłaconych kaucji, np. przez najemców lokali czy zabezpieczenia robót nawet wtedy, gdy kwoty te nie są środkami finansowymi przedsiębiorcy i przechowywane są przez niego tylko w depozycie. Na firmie ciąży obowiązek dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2 poszczególnych numerów rachunków bankowych przyporządkowanych lokatom terminowym zarówno w sytuacji ich otwarcia jak i zamknięcia – w tym także lokat jednodniowych.
Przedsiębiorca ma obowiązek podać urzędowi skarbowemu wykaz rachunków bankowych związanych z całą prowadzoną działalnością gospodarczą. Informacje o rachunkach lokat bankowych będących jednym z rodzajów rachunków bankowych zalicza się bowiem do danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.