Mocno krytykowany przepis likwidujący górny limit składek na ZUS jest niezgodny z ustawą zasadniczą – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Zmianę zakładała nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, którą do TK skierował Prezydent. W świetle tych przepisów osoby zatrudnione w oparciu o umowy o pracę  i zarabiające w skali roku powyżej 30-krotności średniej pensji miałyby płacić składki przez cały rok. Obecnie po przekroczeniu w danym roku pułapu 30-krotności średniego wynagrodzenia przestają płacić składki emerytalne i rentowe do ZUS. W bieżącym roku limit ten wynosi  133,3 tys. zł. Choć przepisy dotyczą tylko ok. 2% osób ubezpieczonych w ZUS, to przyniosłyby korzyści budżetowi państwa, były jednak bardzo krytycznie oceniane przez organizacje skupiające pracodawców oraz związki zawodowe.