Możliwość odzyskania podatku VAT za zakupy powyżej 200 zł przez turystę spoza Wspólnoty może zwiększyć atrakcyjność polskiego sklepu.

Ustawa o VAT przewiduje możliwość zwrotu tego podatku klientom detalicznym mieszkającym poza Unią Europejską. Zwrot nie obejmuje zakupu paliwa, a najniższa wartość zakupionych towarów to 200 zł. Warunkiem skorzystania z preferencji jest wywiezienie towarów poza Unię w bagażu osobistym turysty.
Aby dokonać zwrotu VAT podróżnemu, sprzedawca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT, prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz zawrzeć umowę w sprawie zwrotu VAT z wymienionym w ustawie podmiotem uprawnionym lub spełnienie warunków do samodzielnego zwrotu. Poza tym konieczne jest pisemne poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego o statusie sprzedawcy i miejscu odbioru podatku przez podróżnego, a także odpowiednie oznaczenie sklepu.
Szczegółowe zasady korzystania z systemu tax free określają zapisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze.