Jeśli dziecko wspólnie z rodzicami zaciągnie kredyt hipoteczny na zakup własnego mieszkania nie jest to darowizna, od której trzeba zapłacić podatek.

Nie ma też obowiązku składania żadnych dokumentów do urzędu skarbowego. Takie jest stanowisko resortu finansów, które uznało, że umowa kredytu stanowi odrębny od umowy darowizny stosunek zobowiązaniowy. Spłaty kredytu przez rodziców (tj. dłużników solidarnych z umowy kredytu) nie można zakwalifikować jako darowizny w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dziecko, które nie spłaca rat bo robią to za niego rodzice, nie uzyskuje więc darowizny tylko jest zwalniane z długu. Minister Finansów zmienia urzędowe interpretacje w tym zakresie na korzystne dla podatników.