Firma, która  prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową (posiada sklep internetowy) ma obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej prowadzonego jedynie systemem stacjonarnym.

Z wydanej niedawno interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący stan faktyczny: podatnik  prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz podmiotów prowadzących firmy. Dla wszystkich transakcji wystawiane są faktury VAT. Towary ze sklepu internetowego są wysyłane do klientów pocztą bądź kurierem. Firma całość zapłaty za sprzedaż prowadzoną systemem wysyłkowym otrzymuje za pośrednictwem poczty lub banku.
Zdaniem skarbówki w stosunku do sprzedaży prowadzonej systemem wysyłkowym podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób prywatnych w sytuacji, gdy zapłata za te towary wpływa na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.