Aby uniknąć 19% podatku PIT od sprzedaży domu lub mieszkania przed upływem 5 lat od jego zakupu (wybudowania) trzeba wykazać, że środki z tej transakcji zostały przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Co to dokładnie oznacza?

Zgodnie z ustawą o PIT za własne cele mieszkaniowe uznaje się:

  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanych z tym budynkiem lub lokalem;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie przewidziany przez ustawę, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.
  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego (lub jego części).

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w PIT jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, to jest prawa własności lub współwłasności.