W tym roku mija 10 lat od masowej wymiany papierowych dowodów osobistych na plastikowe – warto sprawdzić, czy nie dotyczy to również nas, aby uniknąć problemów w banku, na poczcie czy w urzędzie.

Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji dokumenty tożsamości wymieni w tym roku ok. 5 mln Polaków.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się i odbiera w urzędzie gminy, który na wydanie tego dokumentu ma 30 dni. Wniosek można złożyć osobiście lub przez Internet, ale w tym drugim przypadku potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO), który pozwala potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Informację o tym, czy dowód jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy.
Ostatnie zmiany dotyczące dowodów osobistych weszły w życie w 2015 r. Od tej daty w nowych dokumentach tożsamości nie jest podawana informacja dotycząca koloru oczu, wzrostu, miejsca zameldowania, nie ma też wzoru podpisu, za to pojawiła się rubryka „obywatelstwo” i wiele nowych zabezpieczeń.