Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany. Projekt ustawy jest już gotowy, a nowe przepisy mają wejść w życie już w styczniu 2021 r.

Jak informuje resort finansów, celem zmian ma być skrócenie do minimum czasu, jaki przedsiębiorcy poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych oraz modernizacja i uproszczenie przepisów dotyczących rozliczeń VAT.
SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern, co w praktyce ma oznaczać podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje, a także nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.
Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

  • fakturowanie

Rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in-minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. W ustawie o VAT zostanie wprowadzony przepis wskazujący sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania), ponieważ dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie, co nie dawało to odpowiedniej pewności prawa.

  • ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów zostanie wydłużony termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

  • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

  • korzyści finansowe

– wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy

– odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

– zwiększenie limitu na jednorazowe prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse