Prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm – to główne cele zmian w ramach kolejnej odsłony SLIM VAT. Ponad 20 nowych rozwiązań, które ułatwią rozliczanie podatku ma wejść w życie już w czwartym kwartale tego roku.

Trzeci pakiet SLIM VAT usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany to m.in:

  • szerszy zakres zwolnień z VAT;
  • mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
  • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
  • obniżanie sankcji VAT;
  • konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

MF proponuje likwidację obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar), w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał.

Podatnicy będą mieli wybór, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej oprócz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) również datę otrzymania zapłaty zaliczki (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

Zwiększy się limit wartości sprzedaży, uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna. W ten sposób więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne. W efekcie kwota ta zostanie zrównana z prawem do rozliczenia ryczałtowego w podatkach dochodowych.
Prekonsultacje projektu SLIM VAT 3 potrwają do 14 lutego 2022 r.