Kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług zawiera 15 nowych rozwiązań opracowanych przez resort finansów w oparciu o postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców.

Konsultowane obecnie nowe uproszczenia, mają oszczędzić przedsiębiorcom wiele czasu spędzanego nad formalnościami i poprawić płynność firm, co jest szczególnie ważne w czasie epidemii.
Drugi pakiet „odchudzonego” VAT-u usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 5 obszarów:

 • prostsze fakturowanie,
 • przyjazne odliczanie VAT,
 • VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa,
 • VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
 • poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.

Oto najistotniejsze zmiany:

 • podatnicy nie będą już musieli wskazywać przyczyny korekty faktur,
 • koniec z wystawianiem duplikatów faktur,
 • wydłużenie możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki,
 • zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT,
 • zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących – możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług,
 • możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach,
 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.