Procedowany w Sejmie projekt zmian w prawie przewiduje podwyższenie maksymalnej wysokości mandatów karnych skarbowych, z dotychczasowej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, do aż pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

W nowelizacji prawa akcyzowego i innych ustaw planuje się ponadto poszerzenie katalogu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenia skarbowe nie skazując jednak, o które z nich chodzi.
Takiemu posunięciu kategorycznie sprzeciwia się Rzecznik MŚP i w swojej opinii sejmowej punktuje braki tego projektu w zakresie przygotowania odpowiedniej oceny skutków regulacji. Wskazuje m.in. brak określenia przez projektodawców wpływu proponowanej regulacji prawnej na sektor MŚP, co stanowi naruszenie Prawa przedsiębiorców.
Rzecznik powołuje się na głosy przedsiębiorców skazujące m.in., że powiększenie obszaru, kiedy to administracja podejmuje decyzje, urzędnicy częściej będą wymierzać wysokie mandaty niż sprawę kierować do sądu, a to oznacza zaciśnięcie finansowych kleszczy na ludzi biznesu i wzrost represyjności państwa.

Źródło: Rzecznik MŚP