Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym br. była wyższa o ponad 7% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lutym 2015 r. Całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego była większa o nieco ponad 10% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika z podsumowania rynku aptecznego PharmaExpert za luty 2016 r.

Największą zmianę sprzedaży względem lutego 2015 r. zanotował segment leków pełnopłatnych, którego sprzedaż wzrosła o 10,21%. Względem stycznia br. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości, w tym przypadku o 8%. Wzrost był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zwiększyła się o 10,78%, leków refundowanych wzrosła o 9,65%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa o 6,25% względem poprzedniego miesiąca.
Średnia marża apteczna w lutym 2016 r. wyniosła 25,75% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015 r. o 0,89 pp., a w porównaniu do stycznia 2016 r. marża wzrosła o 0,15 pp.
Prognoza na rok 2016 zakłada, że wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku będzie wyższa o 2,5% względem wyniku jaki został osiągnął w 2015 r.
Więcej wskaźników i raport wraz z omówieniem jest dostępny w serwisie internetowym Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.nia.org.pl).