Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił niedawno sektorowy plan kontroli na bieżący rok. Już wiadomo, które branże mogą spodziewać się wizyty inspektorów.

Na pierwszy ogień w ramach kontroli sektora prywatnego pójdą:

  • firmy zajmujące się telemarketingiem,
  • brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
  • profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Weryfikacja poprawności przetwarzania danych osobowych obejmie także:

  • sektor publiczny: w tym m.in. miejski monitoring wizualny, udostępnione dane w Biuletynie Informacji Publicznej, system identyfikacji i monitoringu odpadów oraz rejestry prowadzone przez spółdzielnie mieszkaniowe,
  • sektor zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa: w tym szkoły i placówki oświatowe, pracodawców zajmujących się procesami związanymi z rekrutacją oraz podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie dokumentacji medycznej pacjentów.

UODO ostrzega przed fałszywymi kontrolerami. Inspektorzy działający z upoważnienia Prezesa Urzędu powinni przedstawić legitymację służbową i imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w danym firmie. Za naruszenie przepisów RODO grozi upomnienie lub ostrzeżenie, zakaz lub czasowe ograniczenie przetwarzania danych, a także sankcje finansowe do 20 000 000 euro.