Już jutro, tj. 25 maja, wszyscy przedsiębiorcy, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się danymi osobowymi muszą dostosować się do RODO. Podajemy link do oficjalnych materiałów: przewodników i instrukcji w tej sprawie skierowanych do małych i średnich firm.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wiele przydatnych materiałów dotyczących rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z nimi i skorzystania z zawartych tam wskazówek jak wdrożyć w firmie nowe przepisy.

Link: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

W przeddzień wejścia w życie rozporządzenia przekazujemy 7 przykazań RODO dla przedsiębiorcy:

  1. Oceń ryzyko naruszenia zasad ochrony danych i zminimalizuj je, wybierając odpowiednie sposoby. Sam zdecyduj jakie.
  2. Jeśli przetwarzanie danych osobowych stanowi istotę Twojej działalności, powołaj inspektora ochrony danych osobowych. Inspektor będzie pośrednikiem pomiędzy Twoją firmą a urzędem, a także między Tobą a osobami, których dane przetwarzasz.
  3. Działaj tak, żebyś zawsze mógł wykazać, że oceniłeś ryzyko i świadomie wdrożyłeś zabezpieczenia minimalizujące to ryzyko.
  4. Nie zbieraj więcej danych niż jest to potrzebne do realizacji i Twojego celu, nie zbieraj ich „na zapas” ani „na przyszłość”.
  5. Zgłaszaj naruszenia do Prezesa UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w ciągu 72 h od jego wykrycia oraz poinformuj osoby, których dane wyciekły. To Twój obowiązek, a zgłoszenie nie jest równoznaczne z karą! Nie zgłaszając bardziej się na nią narazisz.
  6. Przygotuj się na żądania osób, których dane dotyczą. Na przykład na prawo do przeniesienia danych albo otrzymania ich kopii.
  7. Informuj osoby, których dane przetwarzasz o celu, w którym to robisz. Informuj o profilowaniu – jeśli Cię to dotyczy – i o tym skąd wziąłeś dane.