Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, kiedy dostawa prądu, ogrzewania, wody i wywóz śmieci można opodatkować odrębnie od najmu lokalu lub mieszkania.

W wyroku z 10 lipca br. NSA uznał, że jeśli najemca może wybrać świadczeniobiorcę, to dostawę mediów można oddzielić od najmu. Tak będzie w przypadku wody, energii elektrycznej i cieplnej Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku wywozu śmieci. Tu najemca praktycznie nie ma możliwości wyboru świadczeniodawcy, ponieważ od 1 stycznia 2012 r. na mocy prawa odbiorem odpadów zajmują się gminy. Najem i odbiór nieczystości należy zatem opodatkować tą tamą, 23% stawką VAT.