Doradcy prowadzący kancelarie podatkowe chętnie włączają się w działalność pro publico bono, dlatego podczas prac nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zabiegali o to, by znaleźć się – obok adwokatów i radców prawnych – wśród podmiotów udzielających darmowej pomocy potrzebującym.

Ostatecznie uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, że seniorzy, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz kombatanci i weterani będą mogli mogli korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej również ze strony doradców podatkowych. Od 2016 r. w całym kraju będzie działać ponad 1500 punktów, w których potrzebujący będą mogli uzyskać informację o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach lub uzyskać porady oraz pomoc np. w zakresie wypełnienia zeznań i deklaracji podatkowych.