W tym miesiącu weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nowe przepisy likwidują dotychczasowe zróżnicowanie stawki stosowanej do nieruchomości mieszkalnej i garażu lub też stanowiska postojowego związanego z funkcją mieszkania. Wprowadzono stawkę procentową opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe – które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – na poziomie 1%. ceny nieruchomości gruntowej (dotychczas było to 3%).  Druga nowość to zrównanie stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, w sytuacji gdy bonifikata udzielana za przekształcenie gruntu stanowiącego własność samorządu jest wyższa niż przysługująca za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa obejmują również opłaty i opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże. W przypadku gruntów stanowiących własność samorządu wprowadzono jedynie możliwość zastosowania bonifikat w odniesieniu do stanowisk postojowych i garaży.