Co do zasady zmiana formy opodatkowania w ciągu roku nie jest możliwa. Jeśli jednak firma zostanie zlikwidowana i nawet jeden dzień później założy się nową, można przejść ze skali podatkowej na podatek liniowy.

Sama zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jednak nie wystarczy. Organy skarbowe mogą zakwestionować zmianę formy opodatkowania jeśli okaże się, że podatnik nadal prowadzi identyczną działalność – świadczy takie usługi jak przed likwidacją i sprzedaje te same towary.
Jeśli jednak firma zostanie zlikwidowana w sposób trwały, nowa będzie prowadzona pod inną nazwą, a zakres działalności będzie różnił się od wcześniejszego, to podatnik zostanie potraktowany przez fiskusa jak osoba rozpoczynająca biznes i będzie miał prawo do wyboru dopuszczalnej przez aktualnie obowiązujące przepisy formy opodatkowania – w tym podatku liniowego.