Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii zapowiada, że do lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane w blisko 170 aktach prawnych.

Załatwiając sprawę w urzędzie przedsiębiorca będzie miał wybór, czy chce użyć pieczątki, czy w inny, np. elektroniczny  sposób zamieścić swoje dane.
MPiT zwraca uwagę, że pieczątka firmowa, pieczątka płatnika, pieczątka pracodawcy, pieczątka imienna, pieczątka  wnioskodawcy, pieczątka nagłówkowa – to tylko przykłady wielu rodzajów stempli, których stosowanie wymuszają na przedsiębiorcach obowiązujące przepisy. Zawierają go głównie wzory wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów i informacji. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub – w skrajnych przypadkach – odmowy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy czy też przyznania uprawnienia z przyczyn formalnych. Tymczasem nie zawsze pieczątka jest potrzeba i wymaganie jej użycia stanowi zbędny formalizm. Jest też barierą w elektronizacji procedur, zapewniających szybką i sprawną komunikację z urzędami.
Zdaniem projektodawców planowana zmiana sprzyja uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania. Pozwoli w większym zakresie korzystać z elektronicznych rozwiązań i przyczyni się do zwiększenia liczby załatwianych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu czy biura oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.