Aby zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT, warto przed podpisaniem umowy lub realizacją transakcji sprawdzić status potencjalnych kontrahentów za pomocą udostępnionych przez Ministerstwo Finansów rejestrów.

Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT są dostępne na stronie: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat

Drugie źródło to wykaz czynnych podatników VAT dostępny w portalu podatkowym na stronie: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Tak więc w tej chwili, aby sprawdzić kontrahenta trzeba wejść na dwa różne portale resortu finansów i skorzystać z zamieszczonych tam wykazów. Prostsza weryfikacja będzie możliwa najwcześniej z początkiem przyszłego roku.

Sprawdzenie kontrahenta w rejestrach jest jedną z przesłanek zachowania należytej staranności. Pozwala uniknąć zakwestionowania przez skarbówkę odliczenia podatku naliczonego. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do statusu kontrahenta w zakresie VAT lepiej więc zajrzeć na strony MF i wydrukować sobie dokument potwierdzający że podmiot, z którym zamierzamy robić interesy widnieje tam jako podatnik czynny.