Od 26 czerwca br. każdy podatnik może sprawdzić, czy jego kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

Przed nawiązaniem współpracy biznesowej należy sprawdzić, czy kontrahent w ogóle jest podmiotem gospodarczym – w CEIDG, KRS, REGON oraz czy ma status podatnika VAT.
Podatnicy mogą już sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT wpisując w NIP kontrahenta. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa daje możliwość wydruku komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT. Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna na Portalu Podatkowym.

Źródło: mf.gov.pl