Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Można ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta.

Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Przedsiębiorca może szybciej założyć i zlikwidować spółkę kapitałową, a także sprawniej nią zarządzać i łatwiej pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności. To korzystne rozwiązanie szczególnie dla firm z obszaru nowych technologii.

PSA można założyć jednoosobowo lub z kilkoma osobami. Nie jest do tego konieczne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę da się zarejestrować w 24 h, przez internet (logowanie do e-formularza przez ePUAP na stronie Portalu Rejestrów Sądowych) lub “tradycyjnie”, u notariusza.
Oto najważniejsze zalety działalności w tej formie:

  • Nie jest konieczny wysoki kapitał akcyjny – wystarczy kapitał założycielski wynoszący 1 zł – w ten sposób można zostać akcjonariuszem bez wnoszenia wkładu pieniężnego i bez posiadanego majątku.
  • PSA skutecznie zabezpiecza interesy wierzycieli spółki – m.in. zakaz wypłat, które zagrażają wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania.
  • W PSA organy spółki mają elastyczną formułę – wystarczy jednoosobowy zarząd, nie trzeba tworzyć rady nadzorczej; możliwy jest jeden organ, który łączy zarządzanie i nadzór – radę dyrektorów.
  • Większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.
  • Większa elastyczność, jeżeli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi.
  • Rejestr akcjonariuszy w PSA prowadzi się w formie cyfrowej, przez notariusza lub biuro maklerskie – dzięki temu łatwiej można sprzedawać i kupować akcje.
  • PSA nie ma obowiązków spółki publicznej i związanych z tym restrykcji – jej akcje nie są notowane na giełdzie.
  • W PSA są proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na jej realizację –skrócone terminy dla „klasycznej” likwidacji oraz możliwość wykreślenia spółki z KRS bez likwidacji, przez przejęcie jej majątku przez akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli.

W razie pytań dotyczących założenia PSA zapraszamy do kontaktu z nami!