Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to jeden z zawodów zaufania publicznego. Jego rolą jest ochrona interesów podatnika m.in. poprzez udzielanie   porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i reprezentowanie w kontaktach z fiskusem. Ponadto doradcy podatkowi zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych o a także sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych. Doradcy podatkowi udzielają także wsparcia z zakresu prawa celnego, dewizowego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zapewniając kompleksową obsługę prawno-podatkową firmom każdej wielkości.

Czym wyróżnia się doradca podatkowy od innych podmiotów świadczących podobne usługi?

  • aby uzyskać tytuł zawodowy musi zdać trudny, dwuetapowy egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego
  • podlega ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia OC
  • z mocy ustawy obowiązuje go tajemnica zawodowa (a także jego pracowników). W praktyce oznacza to, że ma prawo odmówić ujawnienia informacji lub okazania dokumentów klienta policji lub komornikowi, chyba że wyrazi na to zgodę sąd
  • ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na każdego doradcę obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • doradca podatkowy jest zobowiązany przestrzegać Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych
  • podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przestrzeganiem prawa powszechnego i zasad etyki zawodowej przez organami samorządu.