Project Description

Gwarancja satysfakcji z obsługi

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient jest niezadowolony z świadczonych usług kancelaria przejmuje na siebie odpowiedzialność całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych przez niego kosztów.

Wszyscy wpisani na listę doradcy podatkowi podlegają odpowiedzialności przed organami dyscyplinarnymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych za czyny sprzeczne z prawem powszechnym oraz etyką zawodową.
Gwarancja, o której mowa wcześniej nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym. Kancelaria posiada polisę ubezpieczenia OC na wypadek poniesienia przez klienta szkody w wyniku wykonywania czynności zawodowych.