Ponad 70% postępowań karnych skarbowych dotyczy prezesów, wiceprezesów i członków zarządów spółek z o.o. Aż 95% oskarżonych o przestępstwa skarbowe sądy uznały za winnych.

Kara była wymierzana najczęściej za to, że spółka nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (43 proc. zarzutów), za oszustwa w podatku VAT (33 proc.) i uporczywe uchylanie się od podatku (16 proc.). Tak wynika z analizy kilkuset prawomocnych wyroków sądowych w sprawach karnych skarbowych. Autorzy badania – Crido Taxand i Crido Legal stwierdzili, że w sprawach podatkowych najczęściej na ławie oskarżonych zasiadają prezesi, ponieważ mają największe kompetencje w zakresie podejmowania decyzji m.in. dotyczących relacji firmy z fiskusem. Na szczęście orzekane kary nie były zbyt rygorystyczne – w 91% przypadków sąd wymierzył sprawcy karę grzywny, choć zdarzały się też przypadki wymierzenia przez sąd kary pozbawienia wolności. Eksperci, którzy opracowali raport zwrócili uwagę, że prawomocne skazanie wiąże się także z wpisem do Krajowego Rejestru Karnego, co dla członków zarządu może być bardziej dotkliwą sankcją niż kara finansowa.