Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów, Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleca zachowanie ostrożności i zwraca uwagę, że co do zasady pisemnie uprzedza o swoich kontrolach.

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. Osoby takie okazują fałszywe dokumenty –  legitymację i upoważnienie do kontroli w zakresie wywiązywania się z nowych obowiązków nałożonych przez RODO.
Prezes UODO informuje, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób.
Urząd przypomina, że legitymacja, którą posługują się kontrolerzy jest zabezpieczona m.in. hologramem.
W przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu można się kontaktować pod numer (22) 531-07-71.