Pożyczki pieniężne podlegają generalnie podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%. Jednak udzielając wsparcia finansowego najbliższej rodzinie nie zapłacimy daniny. Inaczej jest w przypadku pożyczek dla znajomych.

Jeśli stroną umowy pożyczki są członkowie rodziny: rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), macocha, ojczym, pasierb – a kwota nie przekroczy jednorazowo 9 637 zł, to nie trzeba płacić PCC. Warto jednak pamiętać, że tę sumę bez konieczności dzielenia się z fiskusem możemy pożyczyć tylko raz na pięć lat. Jeśli pożyczka opiewa na wyższą kwotę możemy liczyć na zwolnienie od podatku, ale o trzeba zawiadomić skarbówkę składając odpowiednią deklarację, a krąg bliskich, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia jest nieco węży.
Jeśli chodzi o pożyczki między znajomymi, to podatku od czynności cywilnoprawnych unikniemy tylko do kwoty 5 000 zł, ale pod warunkiem jednoczesnego złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji. Limit pożyczek w gronie znajomych wynosi 25 000 w ciągu trzech lat.
Warto przestrzegać przepisów o opodatkowaniu pożyczek – zarówno w rodzinie jak i wśród znajomych, aby nie narazić się na konieczność zapłacenia podwyższonej, karnej stawki, która jest 10 razy wyższa niż stawka podstawowa!