Dziś kilka słów na temat kolejnej formy finansowania działalności gospodarczej oferowanej przez firmy leasingowe – pożyczce leasingowej i leasingu zwrotnym. Kiedy warto z nich skorzystać? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym newsletterze. Zapraszamy do lektury!

Pożyczka leasingowa i leasing zwrotny

W ostatnich artykułach dużo pisaliśmy o leasingu, zwłaszcza leasingu operacyjnym, jako atrakcyjnej formie finansowania zakupów środków trwałych do firmy. Wiemy już że leasing operacyjny niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców – jest łatwiej dostępny niż kredyt bankowy, proces jest zdecydowanie prostszy, dodatkowo – jest atrakcyjny od strony podatkowej. Dziś parę słów na temat pożyczki leasingowej oraz leasingu zwrotnego. To nieco mniej znane ale równie atrakcyjne produkty z oferty firm leasingowych.

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa w swojej konstrukcji jest bardzo podobna do kredytu bankowego. Firma leasingowa pożycza pieniądze na zakup środka trwałego. Inaczej mówiąc – pożyczka leasingowa może być przeznaczona jedynie na zakup środków trwałych. Nie możemy z niej skorzystać do finansowania bieżących wydatków firmy czy też np. remontu budynku. Ma ona więc charakter bankowego kredytu inwestycyjnego. Dlaczego więc korzystać z pożyczki leasingowej a nie z kredytu? Z kilku prostych powodów:

  1. Pożyczka leasingowa jest udzielana przez firmę leasingową a nie bank. To oznacza przede wszystkim znacznie prostszy proces udzielenia pożyczki, zdecydowanie mniej dokumentów i krótszy czas przyznania.
  2. Firmy leasingowe akceptują znacznie mniejszy „staż” przedsiębiorcy niż banki. To oznacza, że na pożyczkę mogą liczyć nawet firmy istniejące dopiero kilka miesięcy na rynku.
  3. Okres finansowania jest bardziej elastyczny. Inaczej mówiąc łatwiej jest dopasować wysokość miesięcznych rat do sytuacji, potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorcy.
  4. Pożyczką zazwyczaj można sfinansować wartość brutto inwestycji (czyli łącznie z podatkiem VAT). Banki najczęściej finansują wartość netto.
  5. Udział własny w inwestycji – przy finansowaniu inwestycji pożyczką zazwyczaj wymagany jest niższy udział własny niż przy kredycie bankowym.

Leasing zwrotny

Bardzo ciekawą formą leasingu jest leasing zwrotny (ang. sale and lease back). Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki trwałe firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa ich dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową. Krótko mówiąc – przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingowej swój środek trwały a następnie bierze go w leasing. Dzięki takiej konstrukcji transakcji przedsiębiorca uzyskuje środki ze sprzedaży środka trwałego a następnie spłaca go w ratach miesięcznych (jak w standardowej umowie leasingu). Od chwili zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący czyli firma leasingowa. Mimo sprzedaży danej rzeczy korzystający, czyli przedsiębiorca, nadal z niej korzysta, gdyż właściciel, w sensie ekonomicznym, się nie zmienia.

Dla kogo jest ten produkt? Przede wszystkim dla przedsiębiorców:

  • dysponujących środkami trwałymi o wysokiej wartości rynkowej;
  • w trudnej sytuacji, którzy szukają dodatkowych pieniędzy tak, by uchronić się od długów, jak i by poczynić nowe inwestycje;
  • którzy nie chcą pozbyć się majątku firmy – przy leasingu zwrotnym mogą z niego nadal korzystać zgodnie z warunkami podpisanej umowy;
  • pragnących zwiększyć płynność finansową i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Aby poznać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.