Jeśli pozyskanie od klientów potwierdzenia doręczenia faktury korygującej (zmniejszającej kwotę podatku należnego) jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, to doręczenie korekt nie jest wymagane.

Przyjmuje się, że obowiązek posiadania potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej jest wyłączony w przypadku, kiedy nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z pierwotnej faktury, a podana cena jest kwota brutto.
Takie stanowisko potwierdził  kolejny wyrok sądu administracyjnego,  w ślad za podobnymi orzeczeniami sądów krajowych oraz TS UE.