Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie kosztów działalności, pożyczkę albo dopłatę do wynagrodzeń pracowników. Podpowiadamy gdzie i jakie należy złożyć wnioski.

Dofinansowanie

Samozatrudniony, który potrzebuje dofinansowania swojej działalności gospodarczej ma prawo do wsparcia w wysokości od 1300 do 2340 zł miesięcznie. Wniosek należy złożyć do urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Pożyczka
Prowadząc firmę, która – włącznie z właścicielem – zatrudnia do 9 osób, można otrzymać pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Jeśli przez 3 miesiące przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie, można uzyskać jej umorzenie. Wnioski w tej sprawie należy składać do urzędu pracy w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl) lub papierowej.

Dopłata do zatrudnienia

Dla osób prowadzących firmę, która zatrudnia do 249 osób, a przez epidemię COVID-19 spadły jej obroty, przewidziano dopłatę do zatrudnienia pracowników w wysokości od 1300 do 2340 zł. W tym celu trzeba złożyć wniosek do urzędu pracy – w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub papierowej.

Przestój ekonomiczny z obniżonymi składkami

Prowadzący mikro, małą, średnią lub dużą firmę, która przez epidemię COVID-19 odnotowała spadek obrotów może:

  • na 3 miesiące wysłać pracowników na tzw. przestój ekonomiczny, a państwo maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia plus składki należne od pracodawcy dołoży do obniżonych wynagrodzeń;
  • obniżyć wymiar czasu pracy w firmie i uzyskać państwowe dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

W obu przypadkach wniosek elektroniczny w tej sprawie trzeba złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy za pomocą portalu Praca.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju