Mimo protestów ze strony organizacji przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych, wielkie zmiany w podatkach najprawdopodobniej staną się faktem już z dniem 1 stycznia 2022. Na podpis Prezydenta czeka nowelizacja przepisów podatkowych w ramach projektu „Polski Ład”.

Choć konsultacje, spotkania i negocjacje w tej sprawie z ze zrzeszeniami przedsiębiorców, przedstawicielami biznesu oraz branży księgowej i doradczej trwały od połowy maja, to środowiska te nie kryją niezadowolenia z planu tak szybkiego wprowadzenia rewolucyjnych zmian.
Oto najważniejsze rozwiązania podatkowe, które mają obowiązywać od nowego roku:

  • wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.
  • Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.
  • Zmiany stawek ryczałtu (obniżenie m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy).
  • Zmiana w zasadach odliczania składki zdrowotnej. Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9% od dochodu (tak jak dla pracowników). Nie będzie też odliczana od podatku, ale przewidziano mechanizm, który będzie polegał na odliczeniu od dochodu określonej kwoty. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swojego dochodu. Ryczałtowcy zapłacą 9%, które będą liczone od podstawy w wysokości zależnej od rocznych przychodów. Zmienią się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Przykładowo, składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, za kwiecień od dochodu z marca płatna do 20 maja.
  • Nowe ulgi podatkowe.
  • Uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u zakłada zniesienie limitu przychodowego i dopuszczenie do Estońskiego CIT spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i spółdzielni. Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.