Do 30 sierpnia potrwają konsultacje społeczne projektu przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Nowe regulacje mają wejść w życie już 1 stycznia 2022 r.

Oto najważniejsze zmiany:

  • podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł dla wszystkich, niezależnie od zarobków,
  • wyższy II próg podatkowy – z 85 tys. zł na 120 tys. zł,
  • obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych zawodów (np. dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów stawka ryczałtu spadnie z 17% na 14%, a dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC stawka zmniejszy się z 15% do 12%, ale zmienia się zasady odliczania składki zdrowotnej, która wyniesie 1/3 stawki podatku dochodowego i nie będzie mogła być odliczana,
  • brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. W tej chwili składka ta wynosi 381,81 zł miesięcznie. Po zmianach będzie wynosić 9% dochodów i nie będzie już można odliczyć części składki od podatku,
  • ulgi: B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem, ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji, ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach, ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej, ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży, ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, które ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów, ulga konsolidacyjna kierowana do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia, ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy,
  • modyfikacja i uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u tak, by forma ta był bardziej dostępna i atrakcyjniejsza niż obecnie,
  • obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami (B2B) z obecnych 15 tys. zł do 8 tys. zł, limit dla transakcji gotówkowych dla C2B w kwocie 20 tys. zł,
  • przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Obowiązek będzie obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych czyli takich których roczny przychód przekracza 20 tys. PLN. Zachętą ma być ulga na terminal w podatku dochodowym. Dzięki niej wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą nie tylko zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów, ale także będą ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej. Firmy które będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami, otrzymają superszybki zwrot VAT. Środki pojawią się na ich kontach w 15 dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle,
  • ograniczenie wyprowadzania z firmy aut poleasingowych. Chodzi o branie samochodu na firmę w leasing, a po spłacie rat leasingowych, wykupywanie go do majątku prywatnego,
  • doprecyzowane zostaną przepisy o exit tax, czyli o podatku od wyjścia, który płaci się od niezrealizowanych zysków w przypadku przenoszenia firmy poza granice Polski. Jest on teraz omijany poprzez pośrednie przeniesienie własności biznesu, np. poprzez połączenia polskiej firmy z zagraniczną lub wniesienie polskiego biznesu aportem do zagranicznej firmy. Tu również pojawi się teraz podatek.

źródło: MF