Tak przynajmniej wynika z przeprowadzanego corocznie rankingu Paying Taxes. Podatki w naszym kraju stają się coraz mniej skomplikowane, spędzamy też mniej czasu nad ich rozliczaniem.

Polska awansowała od ubiegłego roku o 11 pozycji w kategorii „stopień skomplikowania systemu podatkowego” i zajmuje obecnie 47 miejsce.  W ciągu ostatnich dwóch lat poprawiliśmy notowania o 30 oczek. Polski przedsiębiorca w ciągu roku wykonuje przeciętnie 7 płatności podatkowych (w UE i EFTA średnia wynosi 11,8). Niestety przeznacza aż 271 godzin na spełnienie wszystkich wymogów podatkowych (średnia to 164 godziny).
Raport „Paying Taxes 2017” opublikowano po raz jedenasty. Dostarcza on wiedzy na temat wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musi zapłacić w danym roku, oraz mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji. Dokument przygotowała firma doradcza PwC i Bank Światowy.