W ubiegłym roku opodatkowanie obrotu wirtualnymi walutami budziło sporo wątpliwości. Od tego roku sytuacja nieco się wyjaśniła. Oto najważniejsze zmiany.

Przychody z obrotu kryptowalutami są obecnie traktowane jak przychody zysków kapitałowych i są opodatkowane według stawki 19%. Handlujący e-walutą nie płacą z tego tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.
W ustawach o podatku dochodowym zapisano, że  wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę  nie stanowi przychodu, jednocześnie nie może być kosztem.
Brak jest możliwości odliczenia przez podatnika straty z obrotu walutami wirtualnymi od innych dochodów, np. ze sprzedaży akcji czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.