Osoby fizyczne zarabiające ponad 1 mln zł rocznie zapłacą 4% podatek od nadwyżki nad tą kwotą. Chcąc tego uniknąć warto przeprowadzić większe transakcje jeszcze w tym roku.

Ustawa zakładająca utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. i obejmie dochody uzyskane po tej dacie.

Nowy podatek będzie pobierany od dochodów osób fizycznych w wysokości 4 % od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy, przy czym suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Środki Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poza daniną solidarnościową, będą pochodzić z  części wpłat na Fundusz Pracy. Wspomogą osoby niepełnosprawne – będą przeznaczone na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.